Časová osa

Pro lepší orientaci v našem táborovém příběhu zde naleznete časovou osu. Je ukotvena i událostmi z knih.

2758 Třetího věku

 • Vrchovci vedení Wulfem vpadli do Rohanu a oblehli krále Helma v Helmově žlebu. Korzáři útočí na Gondorskou říši.
 • Eriador a Rohan postihla Dlouhá zima, kterou mnoho lidí nepřežilo.

2759 Třetího věku

 • Helm Kladivo je zabit. Na rohanský trůn nastupuje Fréaláf Hildeson.
 • Král Fréaláf spolu se synem gondorského správce Beregondem poráží Vrchovce a Korzáry.

2760–2762 Třetího věku

2763 Třetího věku

 • Umírá gondorský správce Beren. Správcem se stává jeho syn Beregond.

2764–2766 Třetího věku

2767 Třetího věku

 • Narodil se budoucí král trpaslíků Dáin.

2768–2769 Třetího věku

2770 Třetího věku

 • Drak Šmak vyplenil Erebor a město Dol. Zemřel dolský král Girion. Trpasličí král Thráin II. prchá tajným východem z Osamělé hory.
 • Povídka Pád dolského království.
 • Dolská královna Heleth prchá na jih, do Esgarothu, města na Dlouhém jezeře. Po cestě ji však přepadnou skřeti a zajmou jejího maličkého syna Theothaina.
 • Esgarothský starosta umírá na infarkt. Novým starostou se stává bývalý kapitán stráží Dagobert Theodriff, městskou stráž přebírá strážník Alois Mrkvička.
 • Dagobert zachraňuje syna dolské královny. Zakládá Esgarothské království, jehož legitimitu má přinést dolská královna Heleth. Na svatbě s Heleth však dochází k Esgarothské fintě s ovcí (dítě bylo ve skutečnosti přeměněným alchymistou, věří se, že syn byl katem zapečen do pečeně), královna Heleth spáchala sebevraždu.
 • Skřeti a Východňané využívají situace a útočí na Esgaroth, elfy a trpaslíky. Ve válce se jim však nedaří, v Bitvě před branami Morie skřeti prohrávají a Mlžné hory se stávají bezpečnými.
  • Náin těsně před bitvou odjíždí do Železných hor kvůli těžce nemocnému otci Grórovi.
 • Esgaroth, trpaslíci z Železných hor a Východňané zakládají v podhůří Železných hor společné obchodní stanice nazvané Železný Rhûngaroth.
 • Povídky Wilhelm a Evžen Řezník.
 • Král Dagobert Theodriff je zničen úmrtím Heleth a Esgarothskou fintou s ovcí, zavádí v Esgarothu přísný režim kontrolovaný rozvědkou.
 • Grór umírá. Náin nastupuje na trůn Železných hor, avšak západní část v čele s Hromovou legií jej neuznává, protože odešel před bitvou.

2771–2774 Třetího věku

 • V Železných horách propuká občanská válka mezi Náinem a Hromovou legií.
 • Forvenostský pán Bluminír se s armádou a kupeckými rodinami bouří proti vládě krále Dagoberta Theodriffa, požadují návrat městské republiky.
 • Železný Rhûngaroth se dostává mimo zájem soupeřů a pomalu se osamostatňuje.
 • Povídky Hostina, Řeka, Bojiště a Zvěd.

2775 Třetího věku

 • Na stranu legitimistů se přidávají elfové z Caras Calen, na stranu rebelů Východňané.
 • Povídka Smlouva.
 • Do Železného Rhûngarothu přichází uprchlíci prchající před válkou. Purkmistr Swann si nevede zrovna nejlépe, je proto sesazen městskou radou.
 • Nový purkmistr Dálin je donucen přislíbit referendum o zavedení monarchie. Kromě rady a čarodějů se většina obyvatel vyslovila pro monarchii. Králem je provolán Alois Mrkvička, rhûngarothský hospodský a dříve kapitán esgarothské stráže.
 • Následovníci černokněžnice napadli město, králi se je však podařilo zahnat. Alois Mrkvička byl korunován purkmistrem Dálinem.
 • V občanských válkách postupně vítězili legitimisté nad rebely. Východňanům se nepodařilo prorazit trpasličí obranu. Moc rebelů byla zničena, avšak těm se nakonec podařilo zavraždit krále Dagoberta Theodriffa.
 • Po smrti esgarothského krále Dagoberta se moci ujímá Rada tvořená předními příznivci zesnulého panovníka.
 • Povídky Pařát a král a Jak trpaslíci k rhûnskému vínu přišli.
 • Skřeti vedení Nemyslem Nathakarem využívají oslabení lidí a trpaslíků a začínají dobývat Mlžné hory zpět.

2776 Třetího věku

 • Povídka Pche aneb Žádní skřeti nejsou.
 • Skřeti dobyli většinu Mlžných hor. Na severu se daří jednomu z učedníků rhûnského černokněžníka obnovit Angmarskou říši.
 • V Železném Rhûngarothu se upevňuje královská moc. Vzniká královská rozvědka (zčásti Stoka) a královská kancelář.

2777 Třetího věku

 • Proti hrozbě skřetů a Vrchovců se sjednocují lidé z Eriadoru, hobiti z Kraje, trpaslíci z Modrých hor a elfí Lindon s Roklinkou.
 • Povídky Smyčka se utahuje a Smrt ze stínů.
 • V Železném Rhûngarothu se podařilo zajmout černokněžnici. Likvidace jejích nohsledů zabrala několik dní.
 • Volby do městské rady, která měla ve městě stále některé pravomoci, ovládla královská rozvědka (respektive Stoka), Městská stráž a Podnikatelé. Tyto tři frakce, stojící za většinou korupce, postupně jako Triumvirát ovládli téměř celé město. Vládu nepřerušil ani útok skřetů.
 • Král Alois Mrkvička požádal o ruku elfí gardistku Golvin Naegril, jednu z nejdršnějších rhûngarothských válečníků.
 • Roklinka padla do rukou skřetů.
 • Angmarská říše byla zničena soustředěným útokem trpaslíků a lidí.
 • Hroutící se Temnou stranu opustili Vrchovci, kteří nabídli lidem a hobitům z Eriadoru společné obnovení Arnorského království pod vládou náčelníka Dúnadanů Arassuila.

2778 Třetího věku

Svět:

 • Okolo staré pevnosti Dol Guldur sílila temnota, shromažďovali se zde obrovští pavouci a skřeti.
 • Po dohodě s nazgûly projeli Mordorem chandští vozatajové a obsadili okolí Černé brány.
 • Aby mohli čelit skřetí říši Hordor v Mlžných horách, rozhodli se trpaslíci obsadit Údolí Anduiny včetně znovu obydlené pevnosti Framsburg.
 • Povídky Chand a O pavoucích a lidech

Železný Rhûngaroth:

 • V Železném Rhûngarothu se někdo pokusil ukrást pokladnici, lup byl ale navrácen zpět.
 • Zemřel Hedvik Skägar-Mechůrka alias Tlusťoch, jeden z městských radních a zástupce Podnikatelů. Jeho smrt byla první trhlinou v moci triumvirátu, neboť uvolněné místo v radě obsadil Astor z Hlídky, kritik korupce.
 • Dík kontaktu s přezdívkou Černá bota se kancléř Jovián dozvěděl o jednání rhûngarothských sousedů. Na místo jsou vysláni městští radní, přežil pouze Astor z Hlídky. Zakladatelé Rhûngarothu mezi sebou uzavřeli dohodu, podle níž si chtěli prosperující město vzít zpět.
 • V létě vypuká válka. Esgarothu se podařilo zabít královského maršála a obsadit některé pohraniční pevnosti. Král s královnou vedou vojsko.
 • Povídky Nabídka, která se neodmítá, Pravidla řemesla, Srdcové eso, Tři kápě, Přátelé z dávných časů, Esgarothská dohoda a Na prahu války.
 • Pravomoce městské rady jsou zvětšeny mj. o městskou stráž, aby se král mohl soustředit na vedení války. Ve městě jej dlouhodobě zastupuje kancléř Jovián Černoplášť.
 • Povídka Staré i nové zločinecké organizace Středozemě a další texty.
 • Malý oddíl esgarothské armády pronikl až k městu a poplenil farmy, než byl zahnán zpět.
 • V předvolební debatě na dva uvolněné posty městských radních byly nejvíc vidět spory mezi bankéři a stráží, navzájem se obviňující z korupce. Radními se nakonec stali kancléřův bratr Julián Černoplášť (do té doby úředník) a farmář Bedřich Ječmen.
 • Stráž zajistila důkazy, že bankéři upláceli obyvatele, aby pomlouvali městskou stráž. V otevřené knihovně byl navíc zajištěn prorhûnský leták. Chingis Altan Dorben byl odsouzen, jeho rodina se však vyhla ztrátě majetku.
 • Nad městem se rozprostřel alchymistkami vytvořený oblak z lektvaru lásky, štěstí a entuziasmu.
 • Nedaleko města se usídlil skřetí kmen, který komplikoval život zvláště lovcům a bylinkářkám.
 • Kvůli nedostatku financí se rozhodla městská rada redukovat počet strážných. Odvolán byl zároveň Haras Černý pes, politický konkurent radního Astora. Haras se záhy stal členem královské armády. Novým velitelem stráže se stal trpaslík Helgim.
 • Přibil Čtvrtbotka držel veřejnou přednášku o výrobě výbušnin. Následky na sebe nenechaly dlouho čekat. Výbuchy otřásly strážnicí a téměř srovnaly se zemí jednu z hospod. Šeptanda tvrdí, že to byl důsledek tvrdého konkurenčního boje o zákazníky.
 • Došlo k uzavření míru mezi Rhûngarothským královstvím a Rhûnem. Válka s trpaslíky a s Esgarothem nadále pokračuje.
 • Silám Železného Rhûngarothu se podařilo dobýt těžce opevněné skřetí ležení.
 • Král Alois I. Mrkvička koncem léta odvolal celou městskou radu a do uspořádání nových voleb jmenoval dva městské správce: Harase Černého psa a čaroděje Felahira (místo něhož měl být správcem kapitán Felaróf).
 • Vzniká Cech listovní a knižní, který začal vydávat Rhûngarothské královské listy.

Svět:

 • Na středním toku Anduiny okolo Emyn Muil se odehrálo několik velmi krvavých bitev mezi Rohiry a Gondorskými na jedné straně a Východňany a Chandskými na straně druhé.
 • Na horním toku Anduiny byla válka podstatně pohyblivější. Po počátečních úspěších skřetů převzali iniciativu lórienští elfové a trpasličí legie. Podařilo se tak osvobodit Roklinku a po staletích získat i Morii, kterou trpaslíci zčásti osídlili.
 • Východňanům se v závěru léta podařilo získat v oblasti Emyn Muil západní břeh Anduiny.
 • Chandští vozatajové se postupně stáhli z Mordoru zpět do své domoviny.

2779 Třetího věku

Svět:

 • Černokněžný král využil rok k plánování invaze do Gondoru, kterou podpořili Haradští a Umbar.
 • Povídka Majáky vzplály.

Železný Rhûngaroth:

 • Ve volbách do městské rady Železného Rhûngarothu zvítězili čaroděj Felahir, alchymistka Arewia Brisc a Zimri Ozias, populista.
 • Učená společnost si postavila nové sídlo se zahradami vně městských hradeb.
 • Nedaleko města se opět usadili skřeti. Klid kromě nich narušovala i skupina banditů.
 • Do obnovené hospody, která loni vybuchla, bylo dodáváno lidské maso místo zvěřiny. Pátrání spojilo skupinu banditů, která za tímto zločinem stála, s radním Zimrim Oziasem. Vyšetřování následně dospělo k tomu, že se mělo jednat o soukromou armádu radního a ten tak byl popraven.
 • Ve vítězné bitvě s trpaslíky padl královský maršál. Král na jeho místo záhy povolal Harase Černého psa.
 • Za dotace na vědu si Učená společnost objednala velblouda, což rozlítilo mistra čaroděje.
 • Esgaroth sestavil elitní vojenský oddíl, který, i dík infiltrátorům v řadách stráže, překvapivým úderem dobyl Železný Rhûngaroth. Při obraně padl velitel stráží Helgim. Obyvatelstvo bylo nuceno přísahat věrnost Esgarothu. Vlády nad městem se chopil místodržící Reinhart, městskou stráž dostal za úkol znovuzformovat obyvatel města Finur.
 • Královskému kancléři Černoplášťovi se i se skupinou věrných podařilo z města na poslední chvíli uprchnout. S královskou pokladnicí poté kancléř zamířil ke královu vojsku.
 • Povídky Kolaborant a Vpád Esgarothských.
 • Královští hraničáři v lesích skrývají část uprchlíků, mnozí obyvatelé se postupně vrací do města.
 • Pokus léčitele Třísky osvobodit paní Norwin z Kavárny skončil kvůli neštěstí fiaskem.
 • Město se vrací v rámci možností k normálnímu životu. Vychází cenzurovaný tisk, prodává se nové esgarothské občanství. Pod povrchem však existuje hned několik odbojových skupin, které však zvláště zpočátku příliš nespolupracovaly. Esgarothským se podařilo některé z nich rozbít.
 • Skřetí provokace poblíž města postupně sílily. Jeden z odbojů odstranil část Reinhartových důstojníků. Reinhart žádal o posily, dozvěděl se, že odboj brzy udeří.
 • Místodržící Reinhart byl vylákán do strážnice a zde zabit rebelující stráží v čele s Finurem. Do města záhy dorazili královští hraničáři i kancléř Černoplášť. Město opět ovládl Železný Rhûngaroth.
 • V narychlo vypsaných doplňovacích volbách se do rady konečně probojoval bankéř Chingis Altan Qoior.
 • Do města dorazil král Alois Mrkvička. Část rebelujících, kteří se zúčastnili znovuzískání města, však chtěla republiku. Hrozba skřetů vedla k odložení sporů a k tažení do skřetího ležení, kde padl maršál Haras Černý pes.
 • V prosinci se králi Aloisovi Mrkvičkovi a královně Golvin Naegril narodila dvojčata. Syn dostal jméno Aleth a dcera jméno Mielen.
 • Král jmenoval na post královského maršála velitele Rhûngarothu Felarófa. Královskou alchymistkou se stala Endalia Valnorin.

Svět:

 • Rohirové zahnali Východňany zpět na východní břeh.
 • Dol Amroth úspěšně ubránil svoji část Tolfalasu před korzáry.

2780 Třetího věku

 • Staré dolské rozvědce jménem Srdcové eso se v létě podařilo získat Esgaroth ve prospěch dolského prince Theothaina. Vlády se jeho jménem jako regent ujímá jeden z esgarothských kapitánů a služebníků Dagoberta Theodriffa. Podle dohody princ nastoupí na trůn, až si vybere v Rhûngarothu manželku a dosáhne plnoletosti.
 • Povídka Čajový dýchánek v sirotčinci.

2781–2783 Třetího věku

2784 Třetího věku (současnost)

Svět:

 • V Eriadoru propuká tvrdá zima. Vrchovci žádají hobity o poskytnutí jídla, jejich zásilky jsou však přepadeny. K Vrchovcům se však dostává zpráva, že hobiti odmítají cokoli poslat.
 • Arnorský král Arassuil I. umírá.
 • Vrchovci odmítají vládu nového arnorského krále a vyhlašují nezávislost.

Železný Rhûngaroth:

 • Ve městě vrcholí přípravy na bál, na kterém si princ Theothain vybere svoji choť předtím, než odjede do Esgarothu a ujme se vlády.

2790 Třetího věku (budoucnost)

 • Thrór je zavražděn Azogem.