Síň juniorů

Níže naleznete juniorskou Síň organizátorů — který organizátor kdy jel, jaký vedl oddíl, popř. jakou výraznou roli si zahrál. Mezi Stíny se pak řadí všichni ti, kteří s táborem pomáhali, ale přímo jej neorganizovali.

I. ročník (2018): Cair Andros

Vyhrála Světlá.

Orgové: Minreth, Kačka, Mára, Luppi, Radim, Pendragon

Stíny: George (duch, Gandalf), Rohlík (duch)